Jokaisella kansalla on suvereeni oikeus itse rakentamaansa taloudelliseen hyvinvointiin. Jokaisella kansalla on myös velvollisuus ihan itse rakentaa se oma taloudellinen hyvinvointi sillä omalla tehdyllä työllä.

Miksi Suomen hallitus haluaa orjuuttaa omaa kansaa?

Yhteisvastuut, joilla on tarkoitus rahoittaa Etelä-Euroopan maiden kansojen hyvinvointia on oman kansan orjuuttamista. Suomen kansa ei ole velvollinen parantamaan jonkun toisen kansan elintasoa.

Miksi hallitus toisensa jälkeen yhä edelleen vaatii kansaa osallistumaan kehitysmaiden elintason kohottamiseen pakollisella, yhteisistä verovaroista maksetulla kehitysavulla? Sekin on orjuuttamista. Sekin on myös vallassa olevien poliittinen arvovalinta. Auttaminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja pakottaminen on vastoin ihmisoikeuksia.

Tämä tie on kuljettu loppuun ja todellinen valta tulee palauttaa kansalle. Finanssikriisi on jo alkanut ja tie helvettiin on päällystetty valheilla, tyhjillä lupauksilla ja kauniilla korupuheilla. On kansasta itsestä nyt kiinni se oma selviytyminen ja parempi tulevaisuus. Päättäjät ovat kääntäneet kansalle jo hyvin näkyvästi selkänsä, ja siksi on aika tullut ottaa yhdessä vastuu ja vaatia muutosta.

Me tarvitsemme oma valuutan takaisin, jotta selviämme tulevasta romahduksesta. Meidän tulee siis myös erota EMU:sta ja sitten laittaa oma valuuttaa kellumaan, että saadaan pistettyä aluille toimiva markkinatalous. 1990-luvun pankkikriisi syntyi valtion päätöksellä pitää keinotekoisesti markka vakaana ja liian korkealle arvostettuna. Tämä toki tuki halpatuontia Suomeen, mutta ajoi samalla kotimaisen vientiteollisuuden hyvin ahtaalle.

Meidän tulee myös viipymättä erota EU:sta, jotta kaikki turhat kustannukset karsitaan pois ja, jotta turvataan aito ja avoin päätöksenteko Suomessa. Tällä turvataan myös Suomen itsenäisyys tuleville sukupolville.

Euroopan markkinat talousalueena eivät häviä minnekään EU-eron myötä. Sen todistivat jo Britit lähtiessään unionista. Eivät liioin ne olemassa olevat kauppakumppanit ja vientimaat häviä minnekään.

Se mikä myös tulee muuttumaan on tulevan EU-eron myötä on, että Suomi saa taas itselleen oikeuden tullituloihinsa, eikä tarvitse enää maksaa niitä järkyttävän suuruisia jäsenmaksuja, ja tämä tietää valtiolle paljon lisää säästöjä ja tuloja. Suuryritykset ovat etupäässä ne tahot, jotka ovat hyötyneet näistä järjestelyistä tähän asti, koska EU on pohjimmiltaan vapaakauppa-alue ja tulliunioni. Eli esimerkiksi tuonti- ja vientiyritykset ovat hyötyneet pelkästään Suomessa kauppaa käyvien yritysten kustannuksella.

Se suurin mukanaan tuleva muutos EMU ja EU erojen jälkeen on se talouden hyvinvoinnin asteittainen palaaminen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Lisäksi tämä on ainut keino selvitä tulevasta lamasta ja finanssikriisistä ilman mittavia tulevia velkajärjestelyjä ja todella rajuja leikkauksia hyvinvointiin.

Kirjautuminen

Kirjautumisoikeus vain käyttöoikeudet omaavilla.

Online

Paikalla 19 vierasta ja ei kirjautuneita